TARIEVEN

Intake      gratis
Traject van 6 sessies

 

€450,-

 

Losse therapie sessie

 

 

€ 80,-

Oudergesprek € 80,-
Gesprek arts / school / wijkteam € 80,-

Prijzen kunnen jaarlijks worden aangepast.

 

Een therapiesessie duurt 60 minuten. Alle bedragen zijn inclusief de benodigde materialen en gereedschap en het schrijven van (eind)evaluatieverslagen. Therapie is vrijgesteld van BTW.

Graag de betaling voldoen via het rekeningnummer zoals aangegeven op de factuur. Je bent zelf verantwoordelijk voor betaling of declaratie bij je zorgverzekeraar.

TARIEVEN

Intake gratis
Traject van 6 sessies €450,-

 

Losse therapiesessie

 

€ 80,-

Oudergesprek € 80,-
Gesprek arts / school / wijkteam € 80,-

Prijzen kunnen jaarlijks worden aangepast.

 

De therapiesessies duren 60 minuten. Alle bedragen zijn inclusief de benodigde materialen en gereedschap en het schrijven van (eind)evaluatieverslagen. Therapie is vrijgesteld van BTW.

Graag de betaling voldoen via het rekeningnummer zoals aangegeven op de factuur. Je bent zelf verantwoordelijk voor betaling of declaratie bij je zorgverzekeraar.

 

Registraties

Ik ben aangesloten bij: de SRVB (stichting registratie vaktherapie), NVBT (Nederlandse Vereniging voor beeldende therapie), FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) en het, RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

Bij eventuele klachten kun je terecht bij de FVB en/of het RBCZ.

 

Vergoedingen

Beeldende therapie wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering (voor volwassenen vanaf 18 jaar). Iedere zorgverzekeraar hanteert echter andere vergoedingen.

Op zorgwijzer zie je alle zorgverzekeraars  die vaktherapie vergoeden. Let op: alleen zorgverzekeraars met aanmerking FVB vergoeden mijn therapie. Neem contact me  mij op zodat ik met je mee kan kijken.

 

PGB

Kinderen tot 18 jaar vallen onder de jeugdwet. Het is mogelijk om PGB aan te vragen, via het wijkteam. Ik kan je hierbij helpen. Als de kinderen zijn meeverzekerd bij ouders en/of verzorgers en zij hebben een aanvullende verzekering, dan kan het kind hier ook aanspraak op maken.